اعضا شورای پژوهشی


 اعضا محترم شورای پژوهشی تمام وقت مرکز:


سرکار خانم دکتر سکینه سقائیان نژاد اصفهانی


 جناب آقای دکتر حسن اشرفی ریزی


جناب آقای دکتر محمد رضا سلیمانی


جناب آقای مهندس سعید سعید بخش


جناب آقای مهندس سید مهدی حجازی


جناب آفای دکتر اصغر احتشامی


جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی


سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی


حناب آقای بینش نادری


جناب آقای احمد پاپی


سرکار خانم الهام خیام


اعضا محترم شورای پژوهشی نيمه وقت مرکز:


سرکار خانم دکتر مریم جهانبخش


سرکار خانم ناهید توکلی 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزارجریب، داشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت. تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۱

آدرس مرکز تحقیقات جهت ارجاع در مقالات

 

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.