رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی اعضای مرکز

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی و تخصص پیوند به سوابق علمی
دکتر علیرضا رحیمی

دانشیار

انفورماتیک پزشکی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر فیروزه زارع فراشبندی

دانشیار

 کتابداری و اطلاع رسانی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر سکینه سقائیان نژاد اصفهانی

استادیار

مدیریت آموزشی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر حسن اشرفی ریزی

استاد تمام

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر ناهید توکلی

استادیار

سلامت در بلایا و فوریت ها

CV

سامانه علم سنجی

دکتر محمدرضا سلیمانی

استاد تمام

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر اصغر احتشامی

دانشیار

مدیریت اطلاعات سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر رسول نوری

استادیار

مدیریت اطلاعات سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر حسین باقریان

استادیار

مدیریت اطلاعات سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر مجید جنگی

استادیار

انفورماتیک پزشکی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر محمد ستاری

استادیار

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

CV

سامانه علم سنجی

دکتر مریم جهان بخش

استادیار

مدیریت اطلاعات سلامت

CV

سامانه علم سنجی

دکتر  سارا دری

استادیار

انفورماتیک پزشکی

CV

سامانه علم سنجی

دکتر سعید سعیدبخش

استادیار

مدیریت مالی(بازاریابی الکترونیکی)

CV

سامانه علم سنجی

دکتر سعید خزائی

استادیار

آموزش زبان انگلیسی

CV

سامانه علم سنجی

آقای احمد پاپی

مربی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

CV

سامانه علم سنجی