رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه مرکز

تاریخچه:

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در علوم سلامت در زمستان 1385 تصویب و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تشکیل شد و در فروردین 1386 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

طبق نامه شماره 1288/500/د مورخ 18/4/1392 به استناد رای صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ 23/2/1392 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، با تاسیس "مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصهان" موافقت اصولی به عمل آمد. این مرکز در پی تلاش جهت کسب موافقت قطعی می باشد.