رفتن به محتوای اصلی
x

لاین تجقیقاتی

 

 

 لاین تحقیقاتی:

 1. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سلامت
 • طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات در عرصه سلامت
 • مدیریت نظام های ثبت در عرصه سلامت
 • ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت در عرصه سلامت
 • کنترل کیفیت داده در سیستم های اطلاعات سلامت
 • داده کاوی در عرصه سلامت
 • ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سلامت

 

 1. سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت
 • سلامت همراه
 • ابزارهای هوشمند در عرصه سلامت
 • تله مدیسین
 • اینترنت اشیاء
 1. مدیریت دانش در عرصه سلامت
 • سواد اطلاعاتی
 • سواد سلامت
 • رفتار اطلاع یابی
 • نیاز سنجی اطلاعات سلامت