رفتن به محتوای اصلی
x

رویدادهای علمی - پژوهشی

 

 

 

 

 

برگزاری سخنرانی با عنوان "اجتناب از اطلاعات سلامت" توسط سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی

پوستر سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری همایش بین المللی تله مدیسین در اسفند 1400

http://seminar.mui.ac.ir/itc/

همایش بین المللی تله مدیسین اسفند 1400