رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی: مهندس سید مهدی حجازی

درجه علمی: مربی

رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سوابق علمی:       CV    لینک سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس:

تلفن: 03137925115

E.mail: hejazi@mng.mui.ac.ir